Lite om Folkareds Kvarn

Gården ägs sedan 1992 av Sven-Arne och Catarina Bengtsson. Sven-Arne är 4:e generationen i samma släkt på gården, och som namnet antyder fanns här redan på 1700-talet en vattenkvarn dit traktens bönder kom och malde sin säd. Nu är vattenkvarnens tid förbi, men den gamla kvarnbyggnaden finns ännu kvar och hyser, förutom de gamla kvarnstenarna, en gammal snickarverkstad. En mysig lokal som använts ett antal gånger för fester och pubaftnar.

Sedan vi tog över gården har den hela tiden utvecklats och från 1999 sköts marken och djuren ekologiskt, enligt KRAV-certifiering. 2008 togs den ombyggda ladugården i bruk och nu mjölkas de 70 korna i en De Laval-mjölkrobot, Samma år byggde vi också ett nytt ungdjursstall.

Biodling har blivit en allt större del av verksamheten och all honung förädlas på gården.

Att få uppskattning för det man gör är alltid trevligt och 2007 fick vi utmärkelsen Årets lantbruksföretag i Varbergs kommun. 2011 fick Catarina ett stipendium från Kungl. Skogs och Lantbruksakademien för insatser inom biodlingen.

I mars 2012 fick vi utmärkelsen "Årets Ekologiska Lantbruk i Sverige".

Om Folkareds Kvarn

Kontakt

Folkareds Kvarn
Folkareds Kvarn 1
311 93 Långås

Catarina
Epost: catarina@folkaredskvarn.se
Mobil: 073-804 42 12

Sven-Arne
Epost: sven-arne@folkaredskvarn.se
Mobil: 073-061 39 20