Lite om vårt jordbruk

På de drygt 100 hektar som vi brukar odlas ekologiskt foder till våra kor. Det är vall, bete, spannmål och baljväxter. Grunden för en bra mjölkproduktion är en noggrannt skött växtodling, och vår målsättning är att odla så stor del som möjligt av det korna äter samt att sköta marken på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Att stödja och ta del av forskning och utveckling känns viktigt, och 2011 var vi värdar för ett växtodlingsförsök i Växa och Hushållningssällskapets regi på våra marker. Man odlar b l.a. soja, lupiner, åkerbönor och spannmål.

Jordbruket på Folkareds Kvarn

Kontakt

Folkareds Kvarn
0346-913 25
Folkareds Kvarn 1
311 93 Långås

Catarina
Epost: catarina@folkaredskvarn.se
Mobil: 073-804 42 12

Sven-Arne
Epost: sven-arne@folkaredskvarn.se
Mobil: 073-061 39 20