Lite om vår biodling

Aldrig följer man årstidernas växlingar så intensivt som när man jobbar med biodling. Från vinterns vila genom vårens ljuvliga uppvaknande till sommarens intensiva arbetsperiod!

Man säger att binas år börjar i augusti, då man lägger grunden för en god invintring. Som tack för årets insats får de behålla en del honung, resten av vintermaten i de 50 kuporna utgörs av socker. När vårsolens strålar värmer flyger bina genast ut och söker efter pollen, som är mat för de tusentals nya bin som börjar födas i kupan. Då vill de ha större utrymme och kuporna byggs på höjden. Vid midsommartid är det dags att skatta den första honungen. Då dyker vår nyskördade honung upp i butikerna, en verklig säsongsdelikatess!

Så närmar sig hösten, skattlådorna med honung tas hem och kuporna blir återigen mindre och lagom stora att hysa bisamhällena under vintervilan. För oss biodlare återstår att ta vara på den goda honungen och förbereda allt som behövs inför nästa år!

Biodling på Folkareds Kvarn

Kontakt

Folkareds Kvarn
Folkareds Kvarn 1
311 93 Långås

Catarina
Epost: catarina@folkaredskvarn.se
Mobil: 073-804 42 12

Sven-Arne
Epost: sven-arne@folkaredskvarn.se
Mobil: 073-061 39 20